In de loterij geldt: de aanhouder verliest..

In de loterij geldt: de aanhouder verliest.

D.C. van Gent, Vrije Universiteit Amsterdam

De rug is voor de moderne mens wat voor Achilles zijn hiel was.

J.H. van Dieen, Vrije Universiteit Amsterdam

Moderne hulpmiddelen in het dagelijks functioneren van de mens, zoals bijvoorbeeld de televisie en de personal computer tasten de sociale cohesie van de samenleving aan.

F. van der Molen, Rijksuniversiteit Groningen

De geschiedenis van zeden en gewoonten in Nederland laat zien dat de toekenning van een sacrosanct karakter daaraan leidt tot secularisering.

S.A. Rozemond, Rijksuniversiteit Groningen

De geringe identificatie van jonge vrouwen met het feminisme is een bewijs van het succes van het feminisme.

L.B.M. Weijts, Rijksuniversiteit Leiden