Bolkestein krijgt enkel steun van Janmaat

DEN HAAG, 22 OKT. Een poging van VVD-fractieleider Bolkestein om de coalitie van CDA en PvdA uit elkaar te spelen met uitspraken van twee ministers over opvang van vreemdelingen is gistermiddag in de Tweede Kamer in de kiem gesmoord. Aan het eind van het debatje stond de hele Kamer - met uitzondering van Janmaat van de Centrumdemocraten - tegenover de VVD-leider.

De ministers Kooijmans (buitenlandse zaken) en Pronk (ontwikkelingssamenwerking) hadden volgens Bolkestein “volstrekt tegenstrijdige visies” over de opvang van immigranten in Nederland.

Pronk had in de Groene Amsterdammer de positieve aspecten van immigratie genoemd, terwijl Kooijmans voor de IKON-radio waarschuwde voor de risico's van te veel immigranten. Hij pleitte voor opvang in de eigen regio. “De uitspraken van de beide bewindslieden zijn niet met goed fatsoen aan elkaar te lappen”, zei de VVD-leider.

Maar de Tweede Kamer, met inbegrip van D66 en GroenLinks, zag geen tegenstelling in de uitlatingen van Pronk en Kooijmans zaken) over de opvang van immigranten. Minister Kooijmans reageerde wat ironisch met de mededeling, dat hij “met de beste wil van de wereld” geen verschil van inzicht kon ontdekken. De teneur van zijn uitspraken was dezelfde als die van zijn collega.

Pronk bevestigde de woorden van de minister van buitenlandse zaken: “Ik ben het met de strekking van collega Kooijmans uitspraken voor de IKON geheel en al eens.”

Bolkestein was niet overtuigd, “wat de bewindslieden er ook over mogen zeggen”.

Van Traa (PvdA) verwoordde de gevoelens van de Tweede Kamer (met uitzondering van die van een opgetogen Janmaat van de Centrumdemocraten) met een waarschuwing aan de VVD-leider op te passen voor simplificaties over het toelatingsbeleid van vreemdelingen.

Wolffensperger van D66 vroeg streng of Nederland wel gediend was met dit debat. Aan het eind stond Bolkestein met lege handen, niemand accepteerde het punt dat hij had willen scoren.