Alternatieve middelen worden niet vergoed

DEN HAAG, 22 OKT. Een besluit van staatssecretaris Simons (volksgezondheid) om per 1 juli dit jaar antroposofische en homeopathische geneesmiddelen niet meer te vergoeden is niet onredelijk en de eis om het besluit ongedaan te maken wordt dan ook afgewezen.

Dat is de uitspraak die president van de Haagse rechtbank, mr. A.H. van Delden, vandaag deed in een kort geding dat achttien organisaties en particulieren tegen Simons hadden aangespannen. “In redelijkheid kan niet worden volgehouden dat de afweging van betrokken belangen door de staatsecretaris onzorgvuldig is geweest”, aldus de uitspraak. De president wees erop dat de Ziekenfondsraad en de commissie-Dunning de staatssecretaris eerder al hadden geadviseerd om alternatieve geneesmiddelen niet langer in het verstrekkingenpakket op te nemen. Het besluit van Simons is evenmin discriminerend omdat homeopathische en antroposofische geneesmiddelen toch al een uitzonderingspositie innemen; ze zijn niet aan registratie onderworpen, hetgeen betekent dat zij niet worden beoordeeld op hun werkzaaamheid; ze kunnen ook buiten de apotheek worden verkocht; en ze zijn niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) zodat zij tot 1 juli volledig werden vergoed.