VS zoeken uitweg uit crisis Haïti

PORT-AU-PRINCE, 21 OKT. Amerikaanse regeringsfunctionarissen hebben een poging gedaan de impasse in het vredesproces in Haïti te doorbreken door president Aristide voor te stellen zijn nieuwe regering uit te breiden met leden van andere partijen dan alleen die van hemzelf. Het voorstel viel slecht bij aanhangers van Aristide, die de VS ervan verdenken het alsnog op een akkoordje te willen gooien met de militaire machthebbers op Haïti.

De Amerikaanse regering ontkende gisteren met klem dat het de bedoeling was dat militairen in de regering worden opgenomen. “Ik kan u hier en nu meedelen dat ondemocratische krachten geen rol zullen spelen in de Haïtiaanse regering”, zei woordvoerder Dee Dee Myers van het Witte Huis. De Amerikaanse regering zou de militairen willen isoleren door ook leden van andere partijen op te nemen in de regering.

De Haïtiaanse premier Malval zei gisteren te zullen aftreden als president Aristide niet zoals gepland op 30 oktober terugkeert naar Haïti. Later verzwakte hij dit dreigement weer door te zeggen dat hij aan zou blijven als Aristide zelf zijn komst zou uitstellen. Aristide houdt tot nu toe vast aan terugkeer op 30 oktober, hoewel de omstandigheden dit onmogelijk lijken te maken.

Dinsdag legden Amerikaanse en Canadese schepen een blokkade rond Haïti om een olie- en wapenembargo af te dwingen dat de militairen moet dwingen mee te werken. Ook een Nederlands fregat is onderweg naar Haïti om deel te nemen aan de blokkade. Tot op heden maken legerleider Cedras en het hoofd van de politie Michel François echter geen aanstalten om op te stappen. Cedras heeft aan zijn aftreden de voorwaarde verbonden dat de amnestiewet, waartoe Aristide heeft verplicht, eerst door het Haïtiaanse parlement is aangenomen. (Reuter, AP, AFP)