Voortbestaan busfabriek United Bus in handen huisbanken

ROTTERDAM, 21 OKT. Het voortbestaan van United Bus ligt in handen van de banken. De busproducent, die in september al aankondigde dat 182 van de 1000 arbeidsplaatsen moeten worden geschrapt, heeft 25 à 30 miljoen gulden nodig om een herstructurering te financieren. Hierover vindt op dit moment overleg gepleegd met de Rabo, de Nationale Investeringsbank en ABN Amro.

Het eigen vermogen van United Bus is volgens een woordvoerder van de Industriebond FNV grotendeels verdwenen, waardoor de vrees gerechtvaardigd is dat er geen geld meer is om de afvloeiingsregeling voor de 182 overbodig geworden werknemers te financieren. Een woordvoerder van United Bus vindt de berichten dat het bedrijf “aan de rand van de afgrond zou staan” sterk overdreven. Wel geeft hij toe dat er sprake is van een penibele toestand.

United Bus ondervindt door teruglopende orders ook problemen bij de finananciering van de wintervoorraad. Vorige maand kreeg United Bus een order van 40 miljoen gulden voor 150 stadsbussen in Boekarest. Maar de laatste maanden komen steeds meer bussen terug van afnemers die niet aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Niettemin gaat de woordvoerder er van uit dat de voorstellen voor gezondmaking van United Bus door de banken zullen worden geaccepteerd. De slechte marktomstandigheden die tot overcapaciteit hebben geleid, nopen United Bus echter tot een ingrijpende reorganisatie.

Vorige maand kondigde het concern daardom al het schrappen van 182 van de 1000 arbeidsplaatsen aan in de vestigingen Valkenswaard, Eindhoven en Woerden. De groep heeft ook twee produktiebedrijven in Engeland en Denemarken. In 1992 leed het bedrijf een verlies van bijna 5 miljoen gulden. Dit jaar houdt United Bus rekening met een veel groter verlies.

De voornaamste reden van de banenreductie is volgens het bedrijf de verlaging van de produktiecapaciteit bij de drie Nederlandse werkmaatschappijen BOVA, Den Oudsten en Daf Bus. De bedrijven zijn getroffen door een dalende vraag naar autobussen in verband met bezuinigingen bij het openbaar- en streekvervoer. Ook de harde Nederlandse gulden heeft volgens United Bus een negatief effect op een aantal belangrijke buitenlandse markten. United Bus kwam vorig jaar vooral in de rode cijfers door problemen bij Den Oudsten. Bij de carrosserieproducent werd begin 1992 al werktijdverkorting aangevraagd voor 280 werknemers. Met het schrappen van 182 banen bevestigde United Bus het sombere beeld van de Industriebond FNV, die eerder al een verlies van 250 tot 300 banen heeft voorspeld.