Verbod bepleit van alle particuliere geldwisselkantoren

PAG.2 VRAAGGESPREK MET M.A.A. VAN CAPELLE

AMSTERDAM, 21 OKT. Particuliere geldwisselkantoren moeten worden verboden. Dit zegt de Amsterdamse officier van justitie mr. M.A.A van Capelle in een vraaggesprek met deze krant.

Van Capelle verwacht weinig van een wetsvoorstel dat het kabinet voorbereidt voor verplichte registratie van wisselkantoren bij De Nederlandsche Bank. De toeristische wisselmarkt is volgens Van Capelle uitstekend te bedienen via de banken en de officiële Grenswisselkantoren. “Gewoon verbieden, en de reguliere kanalen gebruiken en verder geen gezeur”, zo luidt het voorstel van Van Capelle. “Dan ben je in één keer van alles af.”

In een reactie wijzen de Tweede-Kamerleden Vreugdenhil (CDA), Van Rijn-Vellekoop (PvdA) en De Korte (VVD) de suggestie van Van Capelle van de hand. Zij hebben wel vertrouwen in het wetsvoorstel dat het kabinet het aangekondigd. “De facto kan de wettelijke regeling ertoe leiden dat alle wisselkantoren, behalve de Grenswisselkantoren, zullen verdwijnen”, zegt Van Rijn-Vellekoop.

Volgens Van Capelle heeft de operatie "Gouden Kalf' voldoende aangetoond dat er snel iets moet gebeuren. Afgelopen maandag rolde de Amsterdamse politie een Israelische misdaadorganisatie op, die in vijf van de in totaal 109 Amsterdamse wisselkantoren een half miljard gulden aan criminele opbrengsten wisselde. “Dit is dus pas het topje van de ijsberg.”

Volgens Van Capelle is het op zich “heel mooi” dat de ministers Kok (financiën) en Hirsch Ballin (justitie) nu met wetgeving komen, “maar het lastige van wetgeving is dat die ook weer wordt ontdoken”. Hij vreest dat er zo een “kaleidoscoop” aan wetgeving ontstaat, waar weer een hele serie andere maatregelen tegenover moet worden gesteld om ontduiking tegen te gaan.

Een woordvoerder van het ministerie van financiën verwacht dat binnen enkele weken een wetsontwerp naar de Raad van State gaat ter beteugeling van de explosieve groei van het aantal wisselkantoren.

Pag.2: Wet moet witwassen tegengaan

Vorige week is de Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT). Met deze wet wil het kabinet een dam wil opwerpen aan onder meer het witwassen van crimineel gelden via banken, wisselkantoren en andere financiële instellingen. Volgens de wet moeten transacties boven de 25.000 gulden worden doorgegeven aan een speciaal meldpunt. Ook dubieuze transacties onder de 25.000 vallen onder de meldingsplicht. Het gedrag van cliënten worden door het bankpersoneel getoetst aan de hand van een lijst met indicatoren.

Bij de behandeling van het wetsvoorstel MOT heeft VVD-woordvoerder De Korte ook voorgesteld de grenswisselkantoren te verbieden. “Immers, er is voldoende wisselcapaciteit”, zei hij vanmiddag in een toelichting. Uiteindelijk heeft de VVD toch ingestemd met het bewandelen van de “koninklijke weg”. “Een streng regime van eisen en voorschriften zal tot gevolg dat alle criminele wisselkantoren het veld zullen ruimen”, aldus De Korte.

Een woordvoerder van de Nederlandsche Bank staat zeer afwijzend tegenover het voorstel van Van Capelle. “Je kunt niet zomaar een bedrijfstak afschaffen. Er zijn in onze maatschappij wel meer onwenselijke verschijnselen. Je kunt ook de criminelen proberen af te schaffen”, aldus een woordvoerder van De Nederlandsche Bank.

    • Marjon van Royen