"Tv-geweld in VS beperken anders grijpt overheid in'

WASHINGTON, 21 OKT. Als de Amerikaanse televisiestations het aanbod van gewelddadige tv-programma's niet beperken, zal de overheid ingrijpen.

Dit dreigement uitte de Amerikaanse minister van justitie, Janet Reno, gisteren aan de tv-maatschappijen tijdens een hoorzitting van een senaatscommissie die zich met dit onderwerp bezighoudt.

Senator Paul Simon zei dat de commissie bezig is met wetsvoorstellen om het geweld op tv te beperken. Maar als de tv- en film-industrie tot zelfregulerende maatregelen komt, wordt het voorstel niet ingediend.

Ook Reno prefereert zelfregulatie boven overheidsingrijpen. Met name het programmeren van programma's en shows waarin veel geweld getoond wordt tijdens uren waarop veel kinderen kijken, vindt zij uit den boze. De maatschappijen moeten daarom tijdens die uren zulke programmma's niet uitzenden.

Maar dat is niet genoeg, aldus Reno. De tv- en filmindustrie zou ook programma's moeten maken waarin geweld wordt afgewezen. Bovendien vindt de minister van justitie dat adverteerders zouden moeten weigeren gewelddadige tv-programma's te sponsoren.

Daarnaast zouden de tv-maatschappijen voordat ze gewelddadige programma's uitzenden meer informatie moeten geven over de mate van geweld in de show, eventueel met een classificatiesysteem zoals dat in de VS ook in de bioscoop gebruikelijk is.

Mocht de tv-industrie niet zelf deze maatregelen nemen, dan zullen ze wettelijk worden afgedwongen, aldus Reno. Zij sprak ciritici tegen dat het hier om censuurmaatregelen gaat, die in strijd zijn met het grondwettelijk vastgelegde recht op vrijheid van meningsuiting.

Volgens Reno zal de publieke druk om iets aan het bloedvergieten op het beeldscherm te doen zo toenemen als vrijwillige maatregelen uitblijven, dat de overheid niet langer werkeloos langs de kant kan blijven staan.

Topfunctionarissen van tv-maatschappijen hebben Reno al verzekerd dat ze maatregelen zullen nemen, zei Reno.

Volgens senator Simon is er al sprake van een verbetering. Volgens hem programmeren maatschappijen als ABC, CBS, NBC en Fox deze herfst al minder geweld dan gebruikelijk was.