Tussen recht en kiezer

TOCH OPMERKELIJK, de wijze waarop de Tweede Kamer deze week discussieerde over de begroting van justitie.

Vooraf had minister Hirsch Ballin al de toon gezet. De bewindsman sprak in de media over de “beslissende slag” die in de strijd tegen de criminaliteit diende te worden geleverd. De schrijvers van de ontwerp-verkiezingsprogramma's van de grote partijen waren hem daarin voorgegaan. In alle politieke boodschappenlijsten voor de komende vier jaar neemt het onderwerp veiligheid een prominente plaats in. Dat is niet verwonderlijk, want op de ladder van het nationale ongenoegen staat het gevoel van onveiligheid hoog genoteerd.

Stevige teksten in de verkiezingsprogramma's worden dan ook niet geschroomd. Onveiligheid tast de grondslagen van de samenleving aan, waarschuwt het CDA, het strafrechtssysteem heeft aan geloofwaardigheid ingeboet, constateert de PvdA, er is sprake van een ontoelaatbere aantasting van (het gevoel van) veiligheid, zegt de VVD, en D66 vreest dat het toenemende gevoel van onveiligheid het vertrouwen in de overheid zal ondermijnen.

Bezien tegen die achtergrond leek het debat dat de Tweede Kamer de afgelopen twee dagen met minister Hirsch Ballin voerde, haast over een ander onderwerp te gaan. Natuurlijk, er was alom bezorgheid, maar overheersender was toch de erkenning dat het beleid dat in gang is gezet, de goede richting is. Het is nuttig op dit moment die brede consensus vast te stellen. Ongetwijfeld zullen straks in de hitte van de verkiezingsstrijd weer de nodige van daadkracht getuigende uitspraken worden gedaan. Het beleidsdebat van deze week in de Tweede Kamer heeft aangetoond hoe smal de politieke marges ook hier in werkelijkheid zijn.

GEHOORD DE OPVATTINGEN in de Tweede Kamer is criminaliteitsbestrijding niet echt een strijdpunt in de binnenlandse politiek. Tegelijkertijd is het electoraal gesproken een even gevoelig als aantrekkelijk thema. Politiek gewin is zodoende met enige retoriek gemakkelijk te behalen. Maar na het zakelijke debat van deze week zullen dat slechts goedkope successen kunnen zijn.