Terugkeerproject voor asielzoekers

UTRECHT, 21 OKT. Tweehonderd legale en illegale vreemdelingen die willen terugkeren naar hun geboorteland, kunnen een beroepsopleiding gaan volgen.

Ook kunnen zij financieel ondersteund worden met de opzet van een klein bedrijfje in hun eigen land. Deze mogelijkheid wordt hun geboden in het kader van een terugkeerproject van het Comité Vrijwilige Terugkeer Hervestiging en Herintegratie waarin zich enkele tientallen organisaties hebben gebundeld. De ministeries van WVC en Ontwikkelingssamenwerking hebben subsidies toegezegd. De bedoeling van het project, dat begin volgend jaar van start gaat, is om mensen in staat te stellen na terugkeer in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. Voor de vreemdelingen zal in Nederland onder meer een aantal werkervaringsplaatsen worden gereserveerd. Wanneer het project na een jaar succesvol blijkt, zal het worden uitgebreid.