R'dam: 4 miljard voor bodemsanering

ROTTERDAM, 21 OKT. Rotterdam schat dat de komende tien jaar ongeveer vier miljard gulden moet worden uitgegeven om bodemonderzoeken en -saneringen te bekostigen.

Die raming is gebaseerd op een inventarisatie van de mogelijke verontreinigingen in de stad. De aandacht bij sanering moet vooral zijn gericht op vervuiling die zich ondergronds verplaatst. Dat staat te lezen in een overzicht van wat de komende jaren op dit gebied moet gebeuren, dat donderdag wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Voor de komende vijf jaar is een bedrag van bijna 220 miljoen gulden nodig om vervuilde terreinen, waarvoor al bouwplannen bestaan, schoon te maken. Nog eens 36 miljoen is bestemd voor verontreinigingen die in ieder geval weg moeten, bijvoorbeeld om te voorkomen dat ze zich ondergronds uitbreiden. De ambtenaren die de nota hebben geschreven stellen vast dat de mobiele verontreiniging nog steeds doorgaat. De kwaliteit van het diepe grondwater verslechtert. Verontreinigde terreinen waarvoor geen bouwplannen zijn, komen niet voor sanering aan bod. Om meer greep te krijgen op de verontreiniging stellen zij daarom voor om de aandacht vooral te richten op de mobiele verontreiniging en minder op terreinen waar de verontreiniging, bijvoorbeeld door zware metalen, stabiel is.