Patstelling onderzoek naar gezondheidszorg

DEN HAAG, 21 OKT. De Tweede Kamer verkeert nog steeds in een patstelling over de vraag of er al dan niet een parlementair onderzoek, of mogelijk een parlementaire enquête, moet worden gehouden naar het functioneren van de gezondheidszorg.

Over uiterlijk een maand neemt de Kamer met de kleinst mogelijke meerderheid voor een onderzoek, een definitieve beslissing. De regeringspartijen zijn nog steeds verdeeld: de PvdA is voor onderzoek of enquête, het CDA is tegen.

Vanochtend besloten de vaste Kamercommissies voor de volksgezondheid en voor de rijksuitgaven een werkgroep in te stellen van zes Kamerleden uit beide commissies. Die moet een advies uitbrengen over de vraag wat of en zo ja wat voor soort onderzoek gehouden moet worden. “In theorie is alles nog mogelijk”, aldus de griffier van de vaste Kamercommissie voor de volksgezondheid vanochtend.

Bij de Algemene Beschouwingen pleitte PvdA-fractieleider Wöltgens voor een parlementair onderzoek naar de vraag waarom de besluitvorming in de gezondheidszorg steeds vastloopt. Wöltgens stelde voor de afgelopen twintig jaar als onderzoeksperdiode te nemen.

In geval van een onderzoek of enquête, waarbij getuigen onder ede worden gehoord, moet de werkgroep duidelijk aangeven wat precies onderzocht moet worden. Daarnaast moeten de zes Kamerleden beide Kamercommissies adviseren over de duur van een onderzoek of enquête en de organisatie daarvan. De commissie moet binnen een maand advies uitbrengen. Dinsdag moeten de namen van de leden van de werkgroep bekend zijn.

De PvdA wordt gesteund door VVD en GroenLinks, een gelegenheidscoalitie met 76 zetels. Oogmerk van de PvdA is vooral de machtsstructuren in de sector duidelijk te krijgen. Ook GroenLinks wil zien “waar de klippen zitten”. De VVD heeft andere overwegingen en vindt, aldus het Tweede-Kamerlid Kamp, dat een onderzoek meer moet zijn dan een “analyse van het krachtenveld”. CDA en D66 voelen niets voor onderzoek of enquête. Zij menen dat genoegzaam bekend is waarop bepaalde plannen in de volksgezondheid de afgelopen decennia zijn gestrand. Als een onderzoek of een enquête tot na de verkiezingen gaat duren bestaat de kans dat andere Kamerleden het moeten overnemen. Ook dat zien CDA en D66 als een praktisch probleem.