Olieconcerns: schrap winstdeel staat op gas

PAG.23 NIEUWSANALYSE

DEN HAAG, 21 OKT. De oliemaatschappijen die in Nederland actief zijn willen dat de overheid het staatsaandeel in de winst op de aardgaswinning op de Noordzee afschaft.

Dat voorstel is volgens welingelichte bronnen in de olie-industrie onderdeel van een pakket maatregelen dat de maatschappijen nodig achten om 25 "marginale gasvelden' nog in produktie te brengen. Het gaat om velden die 1 tot 4 miljard kubieke meter gas per stuk bevatten en volgens de olieconcerns bij de huidige lage gasprijzen, het kostenniveau en de fiscale lasten niet rendabel zijn.

Het ministerie van economische zaken voelt niets voor afschaffing van het staatswinstaandeel, maar wil andere maatregelen overwegen voor de gaswinning in "marginale velden': snellere produktie en meer aftrek van kosten vóór belastingen.

In plaats van het staatswinstaandeel, dat afhankelijk van de concessie 50 of 70 procent bedraagt, willen de olieconcerns slechts worden aangeslagen voor de vennootschapsbelasting (35 procent van de winst). Ook wensen ze geen royalty's (een soort accijns) meer te betalen voor alle nieuwe gasvelden op de Noordzee die in produktie worden genomen, en ze vragen om versnelde afschrijving van hun investeringen en verruiming van de strakke voorschriften in de contracten met de Gasunie, die het gas afneemt. Ten slotte willen ze ook nog af van de staatsdeelneming in de produktie van een aantal velden, die hun winsten eveneens afroomt.

J.C.A. Mathey, directeur van de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Produktie Associatie (Nogepa), bevestigde gisteravond dat deze verlangens in een nog vertrouwelijk rapport staan, dat onlangs aan het ministerie van economische zaken is aangeboden.

Pag.23: Investeringen in kleine aardgasvelden stagneren

Minister Andriessen schreef op Prinsjesdag in de toelichting op zijn begroting voor 1994 al dat maatregelen nodig zijn om de produktie van aardgas uit kleine offshore velden op de Noordzee aantrekkelijker te maken. Maar de directeur olie- en gaszaken van zijn ministerie, drs. P.A. Scholten, verklaarde vorige week nog tijdens een congres in Amsterdam dat er van afschaffing van het staatswinstaandeel geen sprake kan zijn. “Dat is een veel te grof middel, dat lang niet voor alle velden een oplossing biedt en voor andere velden helemaal niet nodig is. Bovendien moet je dan een lange weg gaan, omdat de wetgeving moet worden aangepast.”

Mathey zei gisteravond echter dat Nogepa er sterk bij minister Andriessen op aandringt al haar voorstellen over te nemen. Als dat niet gebeurt, zullen “veel minder” marginale velden nog in produktie komen en voorziet hij het vertrek van een aantal oliemaatschappijen uit Nederland. Dit jaar stagneren de investeringen op het Nederlandse deel van de Noordzee, en volgend jaar wordt een daling verwacht, aldus Mathey. Hij wijst op het veel mildere belastingklimaat in het Verenigd Koninkrijk, waar geen staatsaandeel in de winst en geen royalties worden geheven en de afschrijving van investeringen veel gunstiger is geregeld.

De laatste jaren hebben de Noorse maatschappijen Statoil en Norsk Hydro, British Petroleum (BP) en Petrofina hun belangen op het Nederlandse Continentaal Plat al verkocht. Arco sloot dit jaar zijn kantoor in Den Haag en wil ook van zijn concessies af. “Het is van groot belang voor Nederland dat de overblijvende maatschappijen NAM (dochterbedrijf van Shell en Esso), Elf Petroland, Mobil, Amoco, Conoco, Placid, Clyde Petroleum, Wintershall, Lasmo en Unocal hier blijven, want Nederland kan zijn beleid om de kleine gasvelden te ontwikkelen niet zonder deze producenten voortzetten.”

    • Theo Westerwoudt