NAVO is alert op nucleaire terreuraanvallen

TRAVEMÜNDE, 21 OKT. De NAVO gaat zich voorbereiden op terreuraanvallen met nucleaire, chemische of bacteriologische wapens. Gedacht wordt aan een betere luchtverdediging. Vooral Irak, Libië en Noord-Korea worden als bedreiging gezien.

De Amerikaanse minister van defensie, Les Aspin, waarschuwde zijn NAVO-collega's op een bijeenkomst in de Duitse badplaats Travemünde voor een “ernstige dreiging”, nu terroristen, “misdadige landen en organisaties” steeds gemakkelijker kunnen beschikken over massa-vernietigingswapens en raketten. Volgens minister Ter Beek hebben de NAVO-ministers geconstateerd dat de traditionele methoden om de verspreiding van dergelijke wapens te voorkomen “ontoereikend” zijn. Er moet nu serieus worden gewerkt aan manieren om aanvallen af te weren, door “vernietiging of afschrikking”, aldus Ter Beek.

Minister Aspin viel sterk op met zijn betoog over wat hij noemde “de nieuwe nucleaire dreiging” voor het bondgenootschap. Volgens hem is de NAVO bij haar strategie nog te veel gefixeerd op de Koude Oorlog. “We leven nu in een splinternieuwe wereld”, aldus Aspin, waarin “een paar nucleaire wapens in handen van terroristen” tot de reële mogelijkheden behoren. Hij presenteerde een nieuwe doctrine van “contra-proliferatie” die wordt gekenmerkt door de “vier nieuwe D's”: defusion (ontspanning), deterrence (afschrikking), destruction (vernietiging) en defense (verdediging).

Minister Aspin kwam in Travemünde met het voorbeeld van nucleair bewapende Scud-raketten uit Irak. “Dat is geen bedreiging voor de VS. Wel voor Israel, Saoedi-Arabië en de Amerikaanse troepen in die regio.” Volgens de Amerikaanse minister is het ook zeer gemakkelijk om nucleaire wapens een land binnen te smokkelen, “net als marihuana”. Ook is moderne rakettechnologie steeds gemakkelijker verkrijgbaar.

Amerikaanse bronnen zeiden gisteren dat er naar perfectionering van de geleide-rakettechnologie moet worden gestreefd. In de Golf-oorlog boekten de VS al enig succes met aangepaste Patriot-raketten, toen Irak ongecontroleerd Scud-raketten op steden in Saoedi-Arabië en Israel afvuurde. “Als Saddam Hussein daarop een nucleaire lading had bevestigd hadden we een heel andere oorlog gehad”, aldus een Amerikaanse officier. De VS besteden al veel geld aan verbetering van de Patriots. Europa heeft tot nu toe afwijzend gereageerd op Amerikaanse suggesties om daaraan mee te betalen.

Tijdens de top van NAVO-regeringsleiders in januari zal president Clinton formeel de nieuwe nucleaire dreiging aan de orde stellen. De NAVO-ministers besloten gisteren alvast een werkgroep in te stellen die mogelijke oplossingen moet inventariseren.

Ook Frankrijk, dat niet deel uitmaakt van de militaire structuur van de NAVO, zal aan de werkgroep meedoen. Het gaat volgens NAVO-bronnen vooral om een militair probleem. De NAVO zou onder meer haar verdedigingsstrategie moeten aanpassen. Vooral de raketten voor de luchtverdediging zou moeten worden aangepast. Ook de troepen zouden beter moeten worden voorbereid op chemische, bacteriologische of nucleaire aanvallen. De NAVO zou zich ook meer moeten voorbereiden op het ontsmetten van aangevallen gebieden.

Aspin zei niet te kunnen bewijzen dat nucleaire wapens die in de voormalige Sovjet-Unie overbodig zijn geworden, worden overgenomen door terreurorganisaties of "renegade-states'. Maar hij onderstreepte dat de Amerikaanse regering zeer bezorgd is over landen als Iran, Libië en Noord-Korea - waar met grote volharding wordt gewerkt aan de ontwikkeling van eigen nucleaire programma's. Maar vooral de ervaring die de VS in de Golf-oorlog hebben opgedaan, leidde tot het Amerikaanse standpunt. De VS zijn, naar verluidt, sterk geschrokken van de vorderingen die Irak had gemaakt bij het ontwikkelen van eigen nucleaire wapens. Minister ter Beek merkte op dat Nederland al over de “modernste technologie” tegen deze dreiging beschikt, namelijk de Patriot-raketten. Hij wees er ook op dat in de prioriteitennota van zijn departement terroristische activiteiten al genoemd zijn als dreiging.