Miljoenenschade door vorst

ROTTERDAM, 21 OKT. Noordgroningse aardappelboeren hebben deze week circa 40 miljoen gulden schade geleden als gevolg van nachtvorst. Vandaag praat het Landbouwschap met premier Lubbers en minister Bukman (Landbouw) onder meer over een eventuele schaderegeling voor akkerbouwers wiens gewassen als gevolg van regen en vorst verloren zijn gegaan.

Volgens de Christelijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB) zijn in de nacht van dins- op woensdag in Noord-Groningen veel consumptie- en pootaardappelen kapotgevroren. De CBTB schat dat zo'n 5000 hectare getroffen zijn door de nachtvorst en dat de schade circa 40 miljoen gulden bedraagt.

Het Landbouwschap schatte vorige week al dat de Nederlandse land- en tuinbouwers zeker 100 miljoen gulden schade hebben geleden als gevolg van de overvloedige regen van de afgelopen weken. Vooral de aardappelboeren ondervinden veel hinder van de zware regenval. De aardappels verrotten omdat de akkers te nat zijn voor het gebruik van zware tractoren en rooimachines.

De prijs van consumptie-aardappelen op de aardappeltermijnmarkt in Rotterdam is niet gestegen als gevolg van de vertraging. “Dit jaar was de aardappeloogst net als vorig jaar goed en is het prijsniveau als gevolg daarvan laag”, zegt B. Vergoossen, stafmedewerker van het Produktschap Aardappelen. “Vorig jaar waren rond deze tijd vrijwel alle aardappelen geoogst. Nu zit in Nederland en de ons omringende landen nog een derde in de grond. De komende weken moet blijken of deze aardappelen nog worden geoogst en welke kwaliteit ze hebben”, aldus Vergoossen. De Britse Potato Marketing Board verwacht dat de EG-aardappelproduktie dit jaar twee tot drie miljoen ton kleiner zal zijn dan vorig jaar (47,5 miljoen ton).

Het Landbouwschap praat vanmiddag tijdens het "malaise-overleg' met de minister en de premier behalve over een schaderegeling ook over een “degelijk structuurbeleid”. “De overheid heeft de afgelopen tijd fors bezuinigd op scholing, onderzoek en voorlichting op het terrein van de land- en tuinbouw”, zegt J. De La Court, woordvoerder van het Landbouwschap. “Wij vinden dat de overheid de komende vijf jaar 400 miljoen gulden extra moet bijdragen aan deze zaken. Alleen op die manier kunnen we de concurrentie van andere landen het hoofd bieden. De overheden van die andere landen steunen hun landbouw ook.”