Lloyd's breekt met traditie en laat bedrijven toe als lid

LONDEN, 21 OKT. Lloyds names, de leden die met hun persoonlijk kapitaal verzekeringsrisico's garanderen, hebben hun goedkeuring gehecht aan plannen om winst en risico te spreiden door bedrijfskapitaal toe te laten. Hiermee komt een eind aan een traditie van 300 jaar.

Volgens Lloyd's topman David Rowland, die gedreigd had op te stappen als het voorstel zou worden verworpen, is er een essentiële stap gedaan op het pad naar hernieuwd vertrouwen in Lloyd's. Dat vertrouwen is geërodeerd door verliezen van 5 miljard pond in de laatste drie jaar, die ertoe hebben geleid dat sommige names zelfmoord hebben gepleegd, omdat ze net als duizenden anderen geruïneerd zijn. Tegen het bestuur van Lloyd's en tegen Lloyd's syndicaten van verzekeraars (underwriters) zijn honderden gerechtelijke procedures gaande van leden die menen dat er onvoldoende is toegezien op de handel en wandel van de syndicaten. Het verwijt is dat de beroeps-risicotaxeerders in de syndicaten óf elkaar de bal hebben toegespeeld bij het verzekeren van de meest lucratieve handel óf hun names niet voldoende hebben voorgelicht over de risico's van de aangegane handel. Lloyd's leden beloven dat ze persoonlijk garant staan, zo nodig “tot de laatste boordeknoop”, voor door de verzekeringsnemer geleden schade. Maar vele names voelen zich overvallen door de enorme uitkeringen op grond van een opvallend aantal natuur- en bedrijfsrampen (orkanen in de VS, het olieplatform Piper Alpha) in de laatste jaren en door de uitloop van tientallen jaren oude polissen “met een lange staart”: de verzekering van bedrijfsaansprakelijkheidsrisico's, die opeens claims voor asbestosis in zich blijken te bergen.

De crisis bij Lloyd's heeft ertoe geleid dat duizenden leden zich hebben teruggetrokken. Reconstructie van het verzekeringsconglomeraat is volgens de dit jaar aangetreden voorzitter, David Rowland en zijn uitvoerend directeur, Peter Middelton, alleen mogelijk indien voortaan ook bedrijven kapitaal in Lloyd's investeren. De 37 actiegroepen van verlieslijdende names waren aanvankelijk tegen het voorstel, omdat ze vonden dat de lopende gerechtelijke procedures eerst afgewikkeld dienden te worden. Maar zij gaven hun verzet op in ruil voor de belofte van Rowland dat Lloyd's met failliete names een regeling over de afwikkeling van schulden zal treffen vóór het eind van dit jaar. “Ondanks alle verbroken beloften zullen we u nog één keer vertrouwen”, zei hun woordvoerder, Christopher Stockwell. “Schapen die geen draadje wol meer aan hun lijf hebben, kunnen alleen maar hun toevlucht zoeken bij de schaapherder.”

    • Hieke Jippes