Kotmadam en peezuiger

Elk jaar trekken enkele honderden Nederlandse studenten naar het zuiden. De meesten van hen zijn studenten geneeskunde (276 in 1991/2) of diergeneeskunde (74), verjaagd door de loting die in Nederland de poort tot die studies vernauwt, aangelokt door België waar alleen voor "burgerlijk ingenieur' een numerus clausus geldt.

Voor dit studiejaar hebben minister Ritzen en zijn Vlaamse collega L. Vandenbossche een overeenkomst gesloten om het vrije verkeer te vergemakkelijken tussen de Nederlandstalige universiteiten in beide landen. Een Nederlandse student die dit jaar in Gent of Leuven gaat studeren, neemt zijn studiefinanciering mee en omgekeerd heeft een Vlaamse student toegang tot de dertien universiteiten in Nederland, met behoud van het "kindergeld' en een eventuele beurs.

Beurzen in België kunnen worden verstrekt aan ""diegenen voor wie de financiële drempel tot het Hoger Onderwijs te hoog ligt'', aldus het Studentenboek '93-'94. Daarnaast zijn er nog typisch Belgische fondsen, zoals voor kinderen wier vader in de mijnen heeft gewerkt, of nazaten van oud-strijders en krijgsgevangenen.

Dit is het tweede jaar dat deze handleiding voor de Vlaamse student verschijnt. Wat Nederlandse eerstejaars bijeen moeten sprokkelen door uren in de rij te staan bij instellingen voor studentenwelzijn of -huisvesting, door eindeloos te telefoneren met de steunpunten voor de Informatiseringsbank, dat krijgen ze in Vlaanderen voor 250 frank in de boekwinkel.

Volgens samensteller Kurt de Gendt zijn de Vlaamse studenten, nog meer dan in de "papiermolen', geïnteresseerd in praktische zaken en meer dan driekwart van het boek gaat dan ook over het studentenleven. Van een overzicht der vitaminen, tot het wonen "op kot'. Ten slotte biedt het een klein lexicon van het Vlaamse studentenjargon, waarbij vooral de woorden kotmadam (hospita), peezuiger (bietser) en twio (een examenvraag die zo vaak is gesteld dat examinandi die vantevoren kennen) nuttig kunnen zijn voor Nederlandse studenten in Vlaanderen. Zelf hebben ze ook een woord toegevoegd aan het lexicon: Moonen = ""blote kont laten zien, vooral populair bij Hollandse studenten.''