IMAGO-BESCHADIGING

Het interview van redacteur Derk-Jan Eppink met Charles Schwietert (NRC Handelsblad van 9 oktober), heeft mij hogelijk verbaasd. Dat betreft het citaat “NMB-topman Scherpenhuijsen Rom werd ervan beticht dat hij zaken met oog op eigen voordeel had gedaan. Hij trad meteen af en is nu een gebroken man.”

Ik heb tot dusver geen enkel privé of zakelijk contact met Schwietert gehad en vraag mij dus af op basis waarvan hij tot de conclusie is gekomen, dat ik een gebroken man ben. Dat is namelijk onwaar.

Wie mij kent weet dat ik zo niet in elkaar zit en dat ik met veel plezier een aantal activiteiten uit het verleden heb voortgezet en nieuwe ben begonnen.

Het had voor de hand gelegen alvorens dit soort uitspraken te doen dit bij de betrokkene na te gaan. Het zou verstandig zijn, als Schwietert wat minder vlot van de tongriem gesneden zou zijn en iets zorgvuldiger op een terrein, waar hij zich nu deskundig acht.

    • W.E. Scherpenhuijsen Rom