Hoger bewustzijn

In de buitenlandse weekeditie van 17 aug. 1993 verscheen een artikel met als titel "Radionische puls voor zieke bossen' van T. Smit en M. de Does. Als dit artikel ontdaan wordt van de sluier van geheimzinnigheid, onnodige complexiteit en onjuistheden dan ziet het plaatje er heel anders uit.

Radionics, Radionische puls, Psychotronics, Hohenra (acroniem voor Holistic Healing by Narural Radio Application), Black Box en Resonantietherapie zijn slechts namen voor hetzelfde principe. Het gaat om een energiepatroon, elektromagnetisch van aard, dat met behulp van een apparaat samengesteld kan worden en naar een mens, dier, plant of gebied wordt uitgezonden met een werking die karakteristiek is voor dat energiepatroon.

Het probleem voor een verklaring ligt in het feit dat het werkingsmechanisme in het metafysische vlak ligt. Metafysische verschijnselen laten zich niet altijd in fysische termen verklaren. Veel auteurs hebben getracht dit te omzeilen en vonden mooie termen uit als Leef-veld, Organisatie-veld, etherische draden, morfische velden, etc. om maar een verklaring rond te krijgen. Maar zoals een driedimensionaal voorwerp niet in een plat vlak past, zo past de metafysische dimensie niet in ons driedimensionale beeld van voorstelling.

Radionics wordt al eeuwen lang gebruikt. Het is bekend dat medicijnmannen in Zuid-Afrika het op een eenvoudige manier generatie op generatie toepassen. In de vorige eeuw werd Radionics in Amerika herontdekt, in de 20ste eeuw is het mechanische deel verder ontwikkeld. Tegenwoordig kunnen computertjes, gekleurd licht en homoeopatische energiegeneratoren eraan gekoppeld of ingebouwd worden, maar het principe is ongewijzigd gebleven. Meestal wordt met een aantal gecalibreerde knoppen die in een electrisch circuit met elkaar verbonden zijn, een gewenst energiepatroon samengesteld. Dit is het fysieke deel. Gebruik makend van de metafysische wet dat energie (op het mentale niveau) gedachte volgt, wordt deze energie uitgezonden naar de patiënt of het object. Dank zij het mechanische gedeelte blijft dit energiepatroon gedurende het gebruik zuiver en constant: een voorwaarde voor een accurate en efficiënte behandeling.

Zoals een kortegolfzender in het medium lucht elke plek op aarde kan bereiken, zo kan de radionische werker via het mentale medium zijn patiënt op elke afstand behandelen. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door via een lokje haar, een druppel bloed, urine, speeksel, etc. van de patiënt de "intuning' tot stand te brengen.

De deviatie gemeten tussen apparaat en patiënt is een proces waarbij onderbewustzijn en veelal het hoger bewustzijn van de operateur een rol vervullen. Dit is de reden dat wanneer een ongetraind persoon een radionisch instrument bedient, het kan voorkomen dat er niets gebeurt. Niet iedereen kan zich dit aanleren. In dit metafysisch mechanisme speelt afstand geen rol. Aldus wordt een patiënt in de behandelkamer op dezelfde wijze en met dezelfde efficiëntie doorgemeten en behandeld als iemand ver weg op een ander continent.

Wanneer het Duitse I.R.T. 50.000-60.000 DMark rekent voor de behandeling van een perceeltje bos, dan is het te begrijpen dan ze met vele moeilijke kreten, geleend jargon en complexe beweringen een schijn willen ophouden om zo'n gigantisch tarief te rechtvaardigen. De gemiddelde radionische werker rekent over een zelfde aantal uren van behandeling, schat ik, tussen de 500-750 gulden.

Elk onderdeel van het lichaam, elke lichamelijke en psychische conditie, elke ziekte, elke fysiologische functie, elk microörganisme, etc. heeft zijn karakteristieke energiepatroon. De radionische werker heeft tabellen voor het opzetten van deze energiepatronen.

Een voorbeeld. Stel een patiënt vertoont symptomen van een gestoorde leverfunctie. Het energiepatroon van een perfect werkende lever wordt nu instrumentaal opgezet en vergeleken met het leverpatroon van de patiënt. De operateur meet een grote deviatie. Verdere metingen wijzen op infectieuze hepatitis. Het energiepatroon van het hepatitis A-virus wordt gedetecteerd. Voor behandeling wordt nu een energiepatroon uitgezonden naar de patiënt dat specifiek dit virus doodt. Hierna een energiepatroon dat het lichaam van de patiënt aanzet tot uitscheiding van de toxische stoffen die het virus geproduceerd heeft. Tot slot, indien nodig, wordt de lever aangezet tot versnelde regeneratie.

Behandeling van planten, bossen en landbouwplagen gaan in principe niet anders. Dus ook daar geen abracadabra.

Vragen zullen er altijd blijven. Voor de geïnteresseerde lezer die meer over metafysica wil weten, kan ik de werken van Alice A. Bailey aanraden (Lucis press Ltd., London. Ned. vertaling uitgegeven door Mirananda, Den Haag). Het zijn 25 boeken met een totaal van ca. 20.000 pagina's. Zij die zich willen beperken tot de metafysische processen in het menselijk lichaam kunnen volstaan met Esoterische genezing (579 p.) van dezelfde auteur. Wanneer de lezer meer wil weten over de radionische puls in relatie tot genezing van ziekten en andere kwalen is David V. Tansley: Radionics & the subtle anatomy of man. (95 p.) een makkelijk leesbaar boekje in het Engels.

    • Radionic Practitioner
    • Drs H.W.G. van Wieringen