Grafiek: De Nederlandse werkloze met gezin is ...

Grafiek: De Nederlandse werkloze met gezin is financieel niet slecht af: zijn uitkering is zo hoog dat hij netto even veel geld ontvangt als iemand die het minimumloon verdient.

Ook de Duitse kostwinner merkt geen verschil in zijn portemonnaie tussen uitkering of minimumloon. De Amerikaanse staat Texas is veel minder gul. Geen betaalde baan betekent op een houtje bijten. De Texaanse uitkering bedraagt slechts 37 procent van het minimumloon. Dit blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau.

Wie meer verdient dan het minimumloon en zijn baan verliest, is in Nederland slechter af. Na ontslag dalen de netto inkomsten tot 78 procent van het gemiddeld loon in het bedrijfsleven (45.000 gulden bruto per jaar). Na vier jaar zonder werk blijft 71 procent over.

    • Kim Wannet