DONALD JUDD

De Sikkensprijs 1993 is toegekend aan de Amerikaanse kunstenaar Donald Judd vanwege zijn bijdragen op het gebied van de kunst, architectuur en meubelmakerij, waarbij precisie van vorm en zuiverheid van kleur een bepalende rol spelen. De prijs wordt 27 november uitgereikt.