Aruba bang voor aantasting status als belastingparadijs

ORANJESTAD, 21 OKT. De Arubaanse financiële sector vreest een grote tegenslag als Nederland de zogeheten tax-havens gaat afstoten. Volgens de Aruba Financial Center Association (AFCA) wil Nederland, op aandringen van de Verenigde Staten en in het kader het recente Nederlands-Amerikaanse belastingverdrag, maatregelen nemen die de status van het eiland als belastingparadijs aantasten.

In een brief die de Arubaanse regering-Oduber deze maand aan de Staten-Generaal heeft gestuurd staat dat Aruba een reeks wetten en landsverordeningen gaat opnemen en zal meewerken aan de aanpassing van de Belasting Regeling voor het Koninkrijk (BRK).

De bedrijven die zich bezighouden met de financiële "offshore'-activiteiten op Aruba wijzen erop dat het toerisme op het eiland een moeilijke tijd met veel concurrentie tegemoetgaat. “De jonge offshore-praktijk van Aruba is een van de weinige mogelijkheden om te overleven”, aldus AFCA-voorzitter R. Brown. Hij stelt dat Groot-Brittannië, in tegenstelling tot Nederland, wel alles in het werk stelt om zijn (ex-)koloniën tegen dit soort aanvallen te beschermen. “Engeland beseft het grote economische belang van de offshore voor de economie op de eilanden”, aldus Brown.

De AFC-vereniging is vooral bang dat, mede door toedoen van Nederland, de wetgeving voor de Aruba Vrijgestelde Vennootschap (AVV) wordt afgeschaft. Op het eiland bestaan naar schatting 4.300 AVV's, waarvan er 3.000 actief zijn. De AVV werd in 1988 op Aruba geïntroduceerd. Brown vreest dat, als Nederland zijn zin krijgt, vele rechtszaken om miljoenen guldens schadevergoeding zullen worden aangespannen.