Arafat vraagt druk Kooijmans op Israel

TUNIS, 21 OKT. PLO-leider Yasser Arafat heeft gisteren aan de Nederlandse minister van buitenlandse zaken Kooijmans gevraagd druk uit te oefenen op Israel om het vredesakkoord met de PLO geheel na te leven. Kooijmans bezocht Arafat in het PLO-hoofdkwartier in Tunis. Kooijmans heeft Arafat uitgenodigd voor een bezoek aan Nederland. Arafat heeft de uitnodiging aanvaard en zal mogelijk in november naar Nederland komen.