Aanzienlijke EG-steun Flevoland op de tocht

DEN HAAG, 21 OKT. Het kabinet is verdeeld over de toekomstige positie van Almere. De staatssecretarissen De Graaf-Nauta (binnenlandse zaken) en Heerma (volkshuisvesting) willen Almere dwingen samen te gaan met de toekomstige stadsprovincie rond Amsterdam. Minister Andriessen (economische zaken) vreest dat Nederland hierdoor een onlangs toegezegde subsidie van 650 miljoen gulden uit het Europees structuurfonds misloopt.

Deze subsidie is bedoeld voor het scheppen van extra werkgelegenheid in Flevoland. Namens de Nederlandse regering hebben met name premier Lubbers en staatssecretaris Van Rooy (economische zaken) zich ervoor ingespannen EG-steun te verwerven voor Flevoland. Ook het bestuur van Flevoland vreest dat het samengaan van Almere met de toekomstige stadsprovincie rond Amsterdam consequenties zal hebben voor de toegezegde subsidie.

De Graaf-Nauta en Heerma willen een samenvoeging van Almere met Amsterdam doorzetten in het kader van de bestuurlijke herindeling. Op het terrein van volkshuisvesting, verkeer, werkgelegenheid en ruimtelijke ordening sluit Almere meer aan bij Amsterdam dan bij de provincie Flevoland. Samenvoeging van Almere met de stadsprovincie Amsterdam betekent het einde van de provincie Flevoland, zo wordt algemeen aangenomen.

Verwacht wordt dat het kabinet morgen een beslissing zal nemen in het kader van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.