"Werkloosheid EG moet worden gehalveerd'

BRUSSEL, 20 OKT. De Europese Gemeenschap moet inzetten op een verlaging van de huidige werkloosheid van 10,4 procent tot circa vijf procent in 2000. Om die halvering te realiseren zullen de komende jaren ten minste 20 miljoen nieuwe banen moeten worden gecreëerd.

EG-commissaris Padraig Flynn (sociale zaken) heeft dat gisteren in Brussel gezegd op een conferentie over werkgelegenheid. Volgens Flynn zal economische groei alleen niet toereikend zijn om voldoende banen op te leveren voor de werkzoekenden in de EG. Loonmatiging, verlaging van de arbeidskosten (vermindering van de sociale premies voor werkgevers) en herverdeling van werk zijn de ingrediënten die nodig zijn voor een succesvol werkgelegenheidsbeleid, aldus de EG-commissaris.

Volgens Flynn zijn structurele veranderingen nodig om een evenwichtig werkgelegenheidsbeleid van de grond te krijgen in de EG, onder andere in de sociale zekerheid en op de arbeidsmarkt. Europa heeft een nieuwe vorm van solidariteit nodig: solidariteit tussen mensen die een baan hebben en mensen die geen werk hebben, en solidariteit tussen mensen die hun inkomen uit arbeid halen en mensen die leven van rendement op investeringen en beleggingen, aldus Flynn. Inzet is om het aantal mensen met een baan drastisch te laten stijgen, zodat de verbetering van de welvaart evenwichtiger wordt gespreid.

Flynn is geen voorstander van het simpelweg afschaffen van alle regels of van afbraak van de sociale-zekerheidstelsels. Het gaat om het wegnemen van barrières die een goede werking van de arbeidsmarkt verhinderen. De bedoeling is om economische dynamiek en sociale vooruitgang hand in hand te laten gaan.

Flynn stelt onder andere voor dat de uurlonen de komende jaren minder snel zullen stijgen dan de groei van de produktiviteit. Ook moet de bestaande werkgelegenheid over meer mensen worden gespreid door te streven naar een progressieve vermindering van het gemiddeld aantal werkuren per werknemer. Langer werken moet fiscaal onaantrekkelijker worden gemaakt.