Verviervoudigde winst CitiCorp

Voor Citicorp, de houdstermaatschappij van de grootste bank in de Verenigde Staten, is het derde kwartaal van dit jaar uitermate gunstig verlopen. Het bankconcern boekte een winst van 528 miljoen dollar na 116 miljoen dollar in het derde kwartaal van 1992.

De bank had de mogelijkheid om de voorziening voor dubieuze debiteuren te verkleinen. De toevoeging aan de stroppenpot ging naar beneden van 926 miljoen tot 625 miljoen dollar. Bovendien werd er voor vijf miljoen dollar boekwinst behaald uit de verkoop van enkele activa.

Het resultaat over de eerste negen maanden werd beïnvloed door wijzigingen in de boekhouding, maar Citicorp heeft ook over deze periode alle redenen om tevreden te zijn. Het netto resultaat steeg van 442 miljoen tot 1,6 miljard dollar. De toevoeging aan de stroppenpot werd verminderd van 3,17 miljard tot 2,03 miljard dollar. In deze verslagperiode werd een boekwinst van 33 miljoen dollar behaald op de verkoop van enkele bezittingen.