Senaat CDA stemt in met nieuwe AOW

DEN HAAG, 20 OKT. Het CDA heeft dinsdag “met gemengde gevoelens” het regeringsplan voor een nieuwe AOW in de Eerste Kamer aan een meerderheid geholpen.

Volgens het voorstel krijgt iedere Nederlander die na 31 januari volgend jaar 65 wordt en een jongere partner heeft, vijftig procent van het netto minimumloon aan AOW. Als de levensgezel geen baan heeft of weinig verdient, krijgt de gepensioneerde het dubbele. Levert de baan van de partner meer dan 1.830 gulden bruto per maand op, dan wordt 433 gulden in mindering gebracht op de toeslag. Alleenwonende 65-plussers ontvangen 70 procent van het minimumloon (1.412 gulden netto). Het CDA beschuldigde Wallage van een zig-zagkoers, omdat het systeem van twee keer 50 procent tussen 1985 en 1988 ook bestond. Evenals de tegenstemmers VVD en D66 was de CDA-fractie bang voor fraude. Een AOW-gerechtigde kan de inkomsten van zijn werkende partner verzwijgen.