Rangers uit Somalië

MOGADISHU, 20 OKT. President Clinton zal binnen enkele dagen het 600 man tellende elitecommando der "Rangers' terugtrekken uit Somalië. Volgens het Witte Huis zijn de Rangers niet meer nodig nu Amerikaanse versterkingen van ruim zesduizend militairen in en bij Somalië zijn aangekomen. (Reuter, AP)