Polen enige land in Oost-Europa met groei

WENEN, 20 OKT. Polen zal dit jaar als enige Oosteuropees land economische groei kennen.

De overige Oosteuropese landen en de voormalige Sovjet-Unie zien hun economieën krimpen, maar het percentage waarmee stijgt niet langer. Volgens het Weense instituut voor vergelijkende economische studies zal de groei in Polen 4 procent bedragen. De arbeidsproduktiviteit in Polen zal dit jaar met 10,7 procent toenemen, terwijl de inflatie op 37 procent kan uitkomen tegen 43 procent vorig jaar. De economie van het Gemenebest van Onafhankelijk Staten (GOS) zal dit jaar met 15 procent krimpen. Het Weense instituut denkt dat het GOS niet voor 1996 economische groei te zien zal geven, waarbij er vanuit wordt gegaan dat zich daar geen negatieve politieke ontwikkelingen zullen voordoen. Hongarije zal dit jaar een daling van het bruto binnenlands produkt (bbp) kennen van 2 tot 4 procent nadat de daling vorig jaar 4,5 procent bedroeg. Tsjechië zal dit jaar geen groei van de economie kennen, terwijl Slowakije nog geen tekenen van herstel ziet. De economische hervormingen worden belemmerd door de extra kosten die het opsplitsen van het voormalige Tsjechoslowakije met zich brengt. De werkloosheid zal hier met een half procentpunt stijgen tot vijftien procent, zo meent het Weense instituut. De economie van Bulgarije zal dit jaar 5 procent krimpen na een daling vorig jaar met 7,7 procent. De inflatie in dit land is aan het afnemen en zal dit jaar op ongeveer 75 procent uitkomen na 91,3 procent in 1992.