Plan uitbreiding van kuststrook Zuid-Holland

DEN HAAG, 20 OKT. De provincie Zuid-Holland moet worden uitgebreid met een nieuwe kuststrook van 4.000 hectare tussen Scheveningen en Hoek van Holland. Het Rijk, de provincie en de betrokken gemeenten, waaronder Den Haag en Rotterdam, willen de plannen voor de kustlokatie gezamenlijk gaan ontwikkelingen.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland wijzen erop dat het ruimtegebrek in de provincie met de kustlokatie voor een belangrijk deel kan worden opgelost. Met de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat wordt op dit moment onderhandeld over de financiële haalbaarheid van de plannen.

Volgens plannen van de Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO), waarin een aantal grote particuliere ondernemingen is vertegenwoordigd, gaat de aanleg van de kustlokatie zo'n vijf miljard gulden kosten. Volgens de stichting moet daarvan nog anderhalf tot twee miljard worden gevonden.

Behalve Rotterdam en Den Haag hebben ook de samenwerkende gemeenten in het Westland en de deelgemeente Hoek van Holland laten weten achter de plannen te staan. Op de nieuwe kuststrook moeten 20.000 woningen worden gebouwd. Verder is 700 hectare gereserveerd voor glastuinbouw, natuurgebied, afvalverwerking en een nieuwe industriehaven bij Hoek van Holland.

De gemeenten zijn unaniem tegen de aanleg van een nieuwe haven en een grootschalige afvalverwerking omdat het Rotterdamse Havenplan 2010 daarin al voorziet. “Een haven zo dicht bij Rotterdam heeft geen zin”, aldus gedeputeerde Günther, die meer aandacht wil voor invulling van natuur- en recreatiegebied. Volgens de SMO zijn de industriehaven en de afvalverwerking opgenomen in het project om de aanleg van de kuststrook voor een deel te kunnen financieren.

De provincie Zuid-Holland en de gemeenten vinden het essentieel dat het Rijk deelneemt aan de verdere ontwikkeling van de kustlokatie, die in 2005 zou moeten zijn gerealiseerd. Minister Maij (verkeer en waterstaat) heeft de provincie onlangs laten weten kennis en mankracht beschikbaar te zullen stellen voor de verdere ontwikkeling van de plannen.