Obligatielening.

Obligatielening

In een hoofdartikel in de krant van zaterdag 16 oktober (Oestercultuur, pag. 11) stond dat ABN AMRO eind 1991 een obligatielening DAF heeft verzorgd. Dat is onjuist. Eind 1991 werden cumulatief preferente aandelen uitgegeven. De obligatielening vond plaats in 1988, toen de resultaten van DAF nog gunstig waren en de vooruitzichten positief. Overigens betwisten de gedupeerde obligatiehouders de interpretatie die de banken geven aan de prospectus van deze obligatielening. Ze zijn van mening dat ze ten onrechte niet delen in de zekerheden van de dochterondernemingen van DAF, waarvan de banken zich eind 1991 hebben verzekerd.

Medicijn

In de krant van dinsdag 19 oktober (Japans bedrijf werkt aan stof tegen kanker, pagina 3) stond dat een kandidaat-medicijn tegen kanker werd gesynthetiseerd door onderzoekers van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dat is onjuist. Zij zijn verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Gefingeerd

In de rubriek "Bij de rechter' (dinsdag, 19 oktober, pagina 2) is de naam Esseboom gebruikt als gefingeerde naam voor een Surinaamse vrouw. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om mevrouw R. Esseboom die op pagina 3 in dezelfde krant figureert in een artikel over het Amerikaanse bedrijf "Heritage of Royalty'.