Mr. T.G. de Vries is benoemd tot vice-president ...

Mr. T.G. de Vries is benoemd tot vice-president van de rechtbank in Groningen. Zij was rechter in Leeuwarden. Eveneens tot vice-president bij de rechtbank in Groningen is benoemd mr. P.J.W.M. Vermeulen. Hij was rechter bij dit arrondissement.