Knipsels van 25 jaar milieu gebundeld in een nieuw repertorium

GRONINGEN, 19 OKT. Ruim 8.000 knipsels verzamelde sociaal geograaf dr. M.W. van der Sluis de afgelopen 25 jaar over milieu en energie. De eerste tien jaar plakte hij ze op zijn vrije zaterdag in plakboeken, later werden ze ingevoerd in de computer. Hij bracht de artikelen bijeen in een repertorium, dat gisteren door dr. S.L. Mansholt werd aangeboden aan tien Nederlandse "pioniers' op milieugebied.

Onder die pioniers echte milieuactivisten als W.A. Smit, die in 1973 zes weken van de stroom was afgesneden door het energiebedrijf omdat hij weigerde de drie procent Kalkarheffing te betalen voor de bouw van de snelle kweekreactor. En Hans Guyt, voorheen van Greenpeace Nederland, die in 1987 zeven weken in een Engelse cel doorbracht, omdat hij betrokken was bij een blokkade van de kerncentrale Sellafield. Ook Kees Wevers, die zich in 1965 als 15-jarige scholier bezorgd maakte over de plannen voor een dam naar Ameland en de Waddenvereniging oprichtte.

NRC Handelsblad-redacteur F.G. de Ruiter kreeg het eerste exemplaar wegens zijn publikaties over de zoutlozingen van de Franse kalimijnen in de Rijn vanaf 1969. Sicco Mansholt was uitgenodigd omdat hij zich in oktober 1974 in een brief aan minister-president Den Uyl tegen kernenergie keerde. De inhoud van het repertorium stemt hem moedeloos. “Dertig jaar strijd voor het milieu heeft weinig opgeleverd. De doelstellingen uit het NMP worden niet gehaald. Mensen blijken niet bereid offers te brengen voor een schoner milieu”. Mansholt pleit voor een vermindering van de produktie in plaats van een vermindering van groei. “Zelfs bij een beperking van de groei van 80 procent, vermeerdert de hoeveelheid produkten met 20 procent. We moeten ruimte scheppen voor de vier miljard armen op de wereld. Om dat te bereiken is een andere leefstijl nodig”.

Van der Sluis' repertorium bevat 300 artikelen en 8.000 krantenkoppen over energie, natuur en milieu en vier registers met trefwoorden, kernbegrippen, namen van personen, plaatsen en auteurs van artikelen. Progil, Exxon-Valdez, Bopal, ecotax, autoloze zondag, pvc en vleermuis moeten volgens Van der Sluis even gemakkelijk op te zoeken zijn als Van Agt, De Panne, Roolvink, Spierenburg en Brokdorf. Het boek is in de eerste plaats bedoeld als hulpmiddel voor zijn studenten milieukunde aan het Gronings Van Hallinstituut voor milieukundig onderwijs, waar het Drentse PvdA-statenlid Van der Sluis docent is. “Studenten hebben behoefte om bij het begin van een onderzoek in de geschiedenis van een onderwerp te duiken. De huidige eerstejaars hebben de giftige explosie in Seveso in 1976 bijvoorbeeld niet bewust meegemaakt. Ze hoeven nu geen kranten meer lastig te vallen, maar kunnen gegevens nu gemakkelijk en systematisch opzoeken.”