Kamer: beheer studiefinanciering zelfstandig verder

DEN HAAG, 20 OKT. De Informatiseringsbank zal worden verzelfstandigd en Informatie Beheer Groep (IBG) gaan heten.

De BV OV-studentenkaart zal daarin per 1 november 1994 in opgaan. De Tweede Kamer stemde gisteravond in met de verzelfstandiging van de informatiseringsbank. De Kamer eiste wel dat de verzelfstandiging niet leidt tot een beperking van de democratische controle. Ook het budgetrecht van de Tweede Kamer mag niet worden aangetast. Staatssecretaris Cohen wist de Kamer ervan te overtuigen dat het wetsvoorstel tot verzelfstandiging volledig tegemoet komt aan haar eisen. De verdere verzelfstandiging schept voor de instelling ruimte om ook opdrachten voor derden uit te voeren. Ook hiervoor gelden strikte regels. Concurrentie met de marktzector is bijvoorbeeld niet toegestaan. Volgens de eigenaren van de BV OV-studentenkaart - het ministerie van onderwijs, de Nederlandse Spoorwegen en de stads- en streekvervoersbedrijven -, is de IBG beter toegerust om de OV-studentenkaart efficiënt en klantvriendelijk te verstrekken.