"Illegale naaiateliers niet gedogen'

DEN HAAG, 20 OKT. Illegale naaiateliers en de illegale werknemers zullen niet worden gedoogd. Minister Hirsch Ballin (justitie) zei dat gisteren in de Tweede Kamer.

Hij wilde met dat standpunt geen misverstand laten bestaan over uitspraken die de Amsterdamse hoofdofficier van justitie, Vrakking, onlangs in NRC Handelsblad heeft gedaan. Vrakking zei onder meer dat er in Amsterdam geen massale invallen in naai-ateliers zullen komen en dat het beleid zich in de eerste plaats richt op illegale ateliers die overlast veroorzaken.

De VVD, bij wie die opmerkingen verkeerd zijn gevallen, riep de minister gisteren tijdens het vragenuurtje ter verantwoording. Het Tweede-Kamerlid Van Hoof vroeg hoe de Amsterdamse opvattingen zich verhouden tot het kabinetsbeleid. Van minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) wilde hij weten hoe in een stad met tienduizenden "legale' werklozen nog zoveel illegale naai-ateliers kunnen opereren.

Volgens Hirsch Ballin moeten illegalen die in de ateliers werken, wel degelijk het land uit. Hij kondigde daarbij aan dat de politie van Amsterdam vandaag in een aantal wijken naai-ateliers zal bezoeken om hen op illegalen te controleren.

Hirsch Ballin zei dat Vrakking bij de bestrijding van de "confectiefraude' een consistent beleid voert, dat past binnen het kabinetsbeleid. Beide zijn gericht op het terugdringen van de illegale sector en het versterken van de legale sector, aldus de minister. Hij zei dat Vrakking niet moet worden beoordeeld op zijn uitspraken, maar op zijn “werkelijke opvattingen en aanpak”. “Er is geen sprake van het accepteren of gedogen van illegalen of illegale naai-ateliers. Het plan van aanpak in Amsterdam voorziet in beëindiging van illegale arbeid in deze sector, stap voor stap.”

Minister De Vries liet weten dat dat er inmiddels 110 naaiateliers in Amsterdam zijn gecontroleerd op het voldoen van belastingen en premies en arbeidsvoorwaarden. Daarvan zijn 68 ateliers door het arbeidsbureau goedgekeurd. Nadat de werkgevers was gevraagd vacatures bij het arbeidsbureau te melden, leverde dat 385 vacatures op. Daarvan zijn er 57 bezet, staan er 21 open en zijn er 307 ingetrokken omdat zij niet aan de vereiste arbeidsomstandigheden voldeden.