Hiaat in woningwet leidt tot splitsingshausse

ROTTERDAM, 20 OKT. De gemeente Amsterdam heeft zich vandaag met spoed gebogen over de invoering van een huisvestigingsverordening die het onmogelijk moet maken dat woningen worden gesplitst of samengevoegd zonder gemeentelijke vergunning. De afgelopen weken hebben notarissen, makelaars, beleggers en hypotheekverschaffers overuren gemaakt om Amsterdamse huiseigenaren ter wille te zijn bij het omzetten van hun bezit in meerdere wooneenheden zonder dat daarvoor een officiële gemeentelijke vergunning is verstrekt.

De betrokkenen maakten daarbij gebruik van een hiaat in de regelgeving dat is ontstaan doordat per 1 juli 1993 artikel 56 A van de Woningwet is vervallen. Dat artikel hield in dat woningen niet zonder gemeentelijke toestemming gesplitst mochten worden. De meeste gemeenten voerden na die datum een eigen huisvestigingsverordening die voorkomt dat huizen niet kunnen worden gesplitst of samengevoegd zonder officiële vergunning. In onroerend-goedkringen in Amsterdam heerst de overtuiging dat de gemeente Amsterdam heeft zitten slapen en heeft verzuimd tijdig maatregelen te treffen.

Volgens de Koninklijke Notariële Broederschap ring Amsterdam zijn de afgelopen weken duizenden wooneenheden, waaronder complete woonblokken, omgezet in coöperatieve verenigingen. Notariskantoren zouden aktes hebben opgemaakt voor onroerend-goedtransacties van meer dan 100 miljoen gulden. Ook makelaarskantoren doen gouden zaken. “Hele delen van Amsterdam worden in eigendom overgedragen”, aldus een betrokken notaris.

Aanvankelijk weigerden de notarissen in afwachting van de noodreparatie van de huisvestigingsverordening van B en W in Amsterdam hun medewerking aan de onroerend goedtransacties. Maar na een uitspraak van de Raad van State, die concludeerde dat de gemeente Amsterdam verzuimd heeft op tijd de huisvestigingsverordening aan te passen aan de Huisvestigingswet die per 1 juli van kracht is, zijn ook de notarissen door de bocht gegaan. Of zoals de raadsman van de Koninklijke Notariële Broederschap ring Amsterdam mr. H.F Doeleman het formuleert: “Wij willen niet roomser zijn dan de paus.”

De gemeente Amsterdam bestrijdt de visie van makelaars en notarissen. Woordvoerder Van Wingerden licht toe dat de oude regelgeving onverkort van kracht is en dat voor het splitsen van een woning een officiële gemeentevergunning is vereist. Wel is hij van mening dat er met ingang van aanstaande vrijdag een huisvestigingsverordening moet komen die de onduidelijkheid kan wegnemen. De gemeente Amsterdam sluit niet uit dat wanneer uit het kadaster blijkt dat niet is gehandeld volgens de officiële regels, besloten kan worden de hausse aan transacties van de afgelopen weken ongedaan te maken. Maar makelaars en notarissen nemen dat dreigement nauwelijks serieus. “De gemeente heeft daarvoor niet eens de mankracht om dat op te lossen”, zegt Doeleman.