Groepje Nederlanders nog niet weg uit Haïti

PORT-AU-PRINCE, 20 OKT. De Nederlandse gemeenschap in Haïti lijkt weinig aanstalten te maken om het gisteren verstrekte uitreisadvies van het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag op te volgen. Van de naar schatting 87 Nederlanders die zich in het land bevinden, zou meer dan de helft nu geen reden zien met spoed te vertrekken.

Dit blijkt uit een sondering van de Nederlandse honorair consul-generaal in Port-au-Prince, R. Padberg, in de Nederlandse gemeenschap op Haïti. Volgens Padberg is het reisadvies van Buitenlandse Zaken ingegeven door de wetenschap dat er nu nog mogelijkheden zijn om met lijnvluchten het land te verlaten.

Padberg, zakenman en de vertegenwoordiger van het voedselprogramma van de Europese Gemeenschap in Haïti, waar hij al vele jaren woont, had gisteren rond het middaguur contact gehad met de helft van de in Haïti verblijvende Nederlanders. “Veel mensen zullen zelf voor de kosten moeten opdraaien om het land te verlaten. Zij geven er de voorkeur aan de kat zo lang mogelijk uit de boom te kijken”.

Van de 97 Nederlanders die begin vorige week nog in Haïti waren, is inmiddels een tiental vertrokken. Zij zijn allen werkzaam voor organisaties van de Verenigde Naties en hebben van hun werkgever de opdracht gekregen te vertrekken, tezamen met het VN-personeel van andere nationaliteiten. Volgens Padberg bestaat de rest van de Nederlanders in Haïti voornamelijk uit missionarissen, artsen en ontwikkelingswerkers.

Padberg bevestigde dat het in Willemstad op Curaçao gestationeerde fregat Bloys van Treslong van de Koninklijke Marine mogelijk een rol zal spelen bij een eventuele evacuatie van Europese burgers uit Haïti, indien de situatie daar aanleiding toe geeft. Een eventuele evacuatie van Europese staatsburgers zal gebeuren onder leiding van de Franse ambassade in Port-au-Prince volgens een al langer klaar liggend scenario. Er is inmiddels een telefonisch waarschuwingsysteem in werking gezet.