EG-ministers van landbouw twisten over Gatt-datum

LUXEMBURG, 20 OKT. Binnen de Europese raad van landbouwministers is verschil van mening ontstaan over het handhaven van de uiterste datum van 15 december voor het sluiten van een nieuw wereldhandelsakkoord (Gatt). Tijdens een bijeenkomst in Luxemburg probeerde een aantal zuidelijke lidstaten gisteren onder aanvoering van Frankrijk de druk van de ketel te halen door deze datum niet meer als "heilig' te beschouwen. De noordelijke EG-landen, met name Nederland, Groot-Brittannië en Duitsland, willen vasthouden aan deze datum.

Probleem is nog altijd de uitleg van het Blair House Akkoord, de landbouwovereenkomst tussen de EG en de VS die als basis moet dienen voor de landbouwparagraaf van een nieuw Gatt-akkoord. Franrkijk, dat zich fel verzet tegen Blair House, kreeg steun van Griekenland, Spanje, Ierland en in mindere mate Italië in zijn poging om onder deze uiterste datum uit te komen.

De Fransen hamerden op de toezegging van de ministers van buitenlandse zaken en landbouw op 20 september, waarin deze de Europese Commissie opdracht gaf met de Amerikanen te gaan praten over "verduidelijking' van het landbouwakkoord. De Amerikaanse handelsgezant Mickey Kantor heeft echter onlangs nog tijdens een bezoek aan Brussel glashard geweigerd opnieuw over Blair House te praten.

Volgens een woordvoerder van EG-landbouwcommissaris René Steichen is het onwaarschijnlijk dat de datum van 15 december kan worden gehaald als de VS een “technische discussie” over Blair House uit de weg blijven gaan. Minister Bukman zei na afloop van de vergadering de conclusies van het beraad van 20 septmeber te willen aanhouden, maar dan inclusief de datum van 20 september. “Alleen als je de druk op de ketel houdt, kun je de deelnemers aan de onderhandelingen tot resultaten dwingen”, zei hij.