Boorverbod in Waddenzee kost staat 8 miljard

PAG.18 MARKT EN MILIEU

DEN HAAG, 20 OKT. De staat derft minimaal 8 miljard gulden aan inkomsten als de regering besluit geen winning van aardgas toe te staan in de Waddenzee.

Gevolg van zo'n besluit is dat ten minste 75 miljard kubieke meter gas onder de Waddenzee, met een geschatte opbrengst van 15 miljard gulden, niet winbaar is.

Dit blijkt uit het rapport van de Stuurgroep Mijnbouwactiviteiten in de Waddenzee dat gisteren door minister Andriessen (economische zaken) aan de Tweede Kamer is aangeboden. Het rapport inventariseert de standpunten van de oliemaatschappen en de ministeries die betrokken zijn bij de gaswinning in het Waddengebied. Voorstanders van boren in het gebied van de Waddenzee beklemtonen de economische noodzaak ervan. Tegenstanders vrezen schade aan het milieu en willen slechts boren toestaan vanaf het vasteland, hetgeen winning van een belangrijk deel van de gasvoorraad onmogelijk maakt.

Booractiviteiten in het kwetsbare gebied en de produktie van het gas hebben volgens het rapport ecologisch nadelige effecten en lijden door verzakking van dijken tot enkele miljoenen guldens schade. Bovendien moeten enkele honderden miljoen guldens worden besteed aan zandsuppletie om de verwachte bodemdaling te compenseren. Minister Andriessen schrijft dat het kabinet vóór 1 januari een beslissing moet nemen, omdat het bestaande moratorium op boringen in de Waddenzee op 10 januari volgend jaar afloopt.

Bij een keuze tègen boringen in het Waddengebied zijn claims van de oliemaatschappijen NAM, Mobil en Elf Petroland te verwachten die in de honderden miljoenen guldens kunnen lopen. Deze maatschappijen beschikken al over concessies van de overheid en zijn daarmee eigenaar van het gas dat ze mogelijk niet geheel kunnen winnen.

Uit het rapport blijken duidelijk tegenstellingen tussen de ministeries die aan het onderzoek van de stuurgroep hebben meegewerkt, al worden geen conclusies getrokken. Eerder lieten de ministeries van VROM (milieubeheer) en Landbouw, Visserij en Natuurbeheer weten dat ze tegen boringen op de Waddenzee zelf zijn. Ze willen dat er alleen vanachter de dijken schuin ("gedevieerd') naar het gas wordt geboord. Verkeer en Waterstaat heeft nog geen duidelijk standpunt bepaald. Minister Maij-Weggen kondigde enkele maanden geleden aan dat ze onder scherpe voorwaarden voor bescherming van natuur en milieu eventueel akkoord wil gaan met boringen in het gebied zelf. Ook minister Kok (Financiën) stelde zich op dat standpunt.