Beraad van Navo over uitbreiding naar oosten

PAG.5 PRAAG KLAAR VOOR LIDMAATSCHAP NAVO

NAVO-ministers van defensie praten vandaag en morgen in het Noordduitse Travemünde onder andere over uitbreiding van het Atlantisch bondgenootschap in oostelijke richting. De Amerikaanse minister van defensie, Les Aspin, zal zijn collega's morgen concrete plannen voorleggen over een mogelijk toekomstig NAVO-lidmaatschap van een aantal Oosteuropese landen. De minister wilde vanmorgen bij aankomst over zijn voorstellen alleen kwijt dat ze verder gaan dan een algemene verklaring dat de NAVO bereid is nieuwe leden op te nemen.

De vier zogeheten Visegrád-landen - Tsjechië, Slowakije, Polen en Hongarije -willen tot de NAVO toetreden omdat deze koplopers in het hervormingsproces steeds meer de noodzaak voelen bescherming van het Westen te zoeken. Eind augustus gaf de Russische president, Jeltsin, in Polen te kennen daar geen bezwaren tegen te hebben, maar vorige maand liet de Russische leider weten dat toetreding van de Visegrád-landen zou kunnen leiden tot een Russisch isolement.

De uitspraken van de Amerikaanse minister volgen op eerdere suggesties van secretaris-generaal Manfred Wörner van de NAVO om de Visegrád-landen een geassocieerd lidmaatschap aan te bieden, dat geen expliciete veiligheidsgarantie maar wel politieke consultatie zou omvatten. Ook zou de samenwerking in het kader van de Noordatlantische Samenwerkingraad (NASR) kunnen worden uitgebreid. De Amerikaanse onderminister van defensie, Frank Wisner, zei deze week nog dat “niet uitbreiding van de NAVO de juiste weg is, maar de schepping van een stabiel veiligheidssysteem in de regio”.