Alders verwerpt de Europese voorstellen voor afvalverwerking

DEN HAAG, 20 OKT. Minister Alders (milieubeheer) heeft gisteren het Europese milieubeleid gehekeld. Volgens Alders is het voorstel van de Europese Commissie om de afvalberg aan te pakken “het tegenovergestelde” is van een vergaande bescherming van het milieu.

De minister zei dit op een internationaal congres in Londen over milieu en verpakkingen. “Het lijkt erop dat met dit voorstel het milieubelang ondergeschikt is gemaakt aan het belang van vrij handelsverkeer in Europa”, aldus Alders. Alders heeft de Commissie gisteren laten weten dat hij tegen het voorstel zal stemmen.

Volgens het Europese voorstel moet vijftig procent van het afval worden ingezameld. Vijftien procent van het afval moet worden hergebruikt. De rest van het ingezamelde afval mag worden verbrand of gestort. Nederland, Duitsland, Denemarken, Frankrijk en België halen nu al meer afval op dan deze voorgestelde percentages. In 1991 is de minister met het bedrijfsleven in een convenant overeengekomen dat in het jaar 2000 zestig procent van het afval geschikt moet zijn voor hergebruik.

Als het Europese voorstel EG-richtlijn wordt moet een groot aantal convenanten die de overheid met bedrijven heeft afgesproken worden opgezegd, aldus een woordvoerder van het ministerie van VROM. Het voorstel wordt richtlijn als negen van de twaalf lidstaten het voorstel goedkeuren.

Alders heeft al eerder kritiek geuit op een milieudoelstelling van de EG. Nederland blokkeert momenteel de gezamenlijke ratificatie door alle EG-landen van een verdrag dat het broeikaseffect moet tegengaan. In dit verdrag staat dat de landen een "inspanningsverplichting' aangaan om energie duurder te maken. Alders wil een "resultaatsverplichting' waarmee landen aangeven wannneer ze hun doelstelling daadwerkelijk zullen halen. Alle EG-lidstaten, op Groot-Brittannië na, zijn voor dit Nederlandse voorstel. Toch zal de energieheffing er pas komen als alle twaalf landen voor stemmen, want de andere elf voeren de heffing pas in als ook Groot-Brittannië meedoet.