SCHAAKCOMPUTERS

In zijn column Machinaal denken van zaterdag 16 oktober schrijft A. de Swaan dat ik verkeerd over schaakcomputers heb geoordeeld, doordat ik teveel van schaken weet.

Dat minder kennis tot dieper inzicht zou leiden, blijkt uit zijn stuk niet. Om me te beperken tot het deel dat over mij gaat: dat is gebaseerd op de misvatting dat ik in het verleden de mogelijkheden van de schaakmachines sterk zou hebben onderschat (“Donner en Ree verkeken zich op de mogelijkheden van de machine”).

Het tegendeel is waar. Zo schreef ik in 1978 in Schaakbulletin: “Gezien de opmerkelijke vorderingen van de laatste jaren lijkt het me realistisch te veronderstellen dat binnen een jaar of vijftien een computerprogramma de wereldkampioen kan verslaan.” Ook later heb ik de snelheid van de vooruitgang van de schaakcomputers eerder overschat dan onderschat. Alleen vergeleken met de doldrieste voorspellingen die uit de computerwereld kwamen, en nu weer van De Swaan, leken mijn verwachtingen soms wat zuinig.

    • Hans Ree