REMONSTRANTEN

Naar aanleiding van de berichten over de Remonstranten (onder meer in NRC Handelsblad van 29 september) wil ik graag reageren als lid van de Remonstrantse Broederschap in een samenwerkingsgemeente.

Wij volgen de opvattingen met grote interesse. Zoals de krant reeds berichtte zijn er onder de Remonstranten vele geloofsvluchtelingen, die door de Klaas Beukers en Jenny Goerees vanuit de orthodoxe geloofsgemeenschappen zijn overgestapt naar de gastvrije, rekkelijke Remonstranten. Dat heeft de Remonstrantse Broederschap ertoe bewogen om uit het Samen-op-weg proces te stappen.

De "oude' Remonstranten in mijn omgeving - dus niet de groep geloofsvluchtelingen - staan in het algemeen positief tegenover het samen-op-weg proces. Zij doorzien de papieren regels, die zijn opgenomen om de orthodoxe onverdraagzamen binnen boord te houden. Voor die mensen is het namelijk helemaal niet zo leuk, dat homoseksuelen officieel binnen een kerk worden geaccepteerd, dat zelfs hun relatie kan worden ingezegend, dat een avondmaal voor eenieder toegankelijk is en dat kinderdoop kan worden uitgesteld tot iemand volwassen is en daar dan zelf over beslist.

Deze papieren regels worden niet echt ondersteund door de totale gemeenschap van de samen-op-weg kerken. Ze zijn te vergelijken met een biecht voor de vorm, zoals de kinderen in mijn vroegere woonplaats Maastricht dat merendeels beleefden, want zonden zijn niet zo gemakkelijk aan te geven of te onderscheiden.

Remonstranten hebben een zeer oude oecumenische traditie. Zij hebben zich regelmatig ingezet om met andere kerken en kerkgenootschappen samen te werken. Zij waren immers ook mede oprichters van de Wereldraad van Kerken. Waarom kan je die traditie niet voortzetten? De Vrijzinnige Hervormden hebben ons toch dringend gevraagd om mee te doen? Zouden de Remonstranten er daarna weer uitgegooid worden, omdat ze "verkeerde' opvattingen hebben?

    • Hans Schalkwijk