Pronk bepleit aparte minister voor hulp

UTRECHT, 19 OKT. Minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) vindt dat de PvdA “alles moet doen” om te voorkomen dat in de volgende kabinetsperiode slechts een staatssecretaris zal worden belast met hulp aan arme landen, en niet zoals nu een minister zonder portefeuille. Hij beschuldigt CDA-Kamerlid J. de Hoop Scheffer ervan ontwikkelingssamenwerking politiek te willen degraderen.

“Als De Hoop Scheffer zijn zin krijgt dan gaat dat gebeuren”, aldus Pronk gisteravond tijdens een discussie over zijn nota "Een wereld in geschil' in Utrecht. De Hoop Scheffer is voorzitter van de vaste Kamercommissie voor ontwikkelingssamenwerking. Hij vindt dat het ontwikkelingsbeleid moet ressorteren onder een staatssecretaris, die onder de minister van buitenlandse zaken valt. Volgens het CDA moet de hulp aan arme gebieden “integrerend onderdeel” zijn van het buitenlands beleid. Momenteel is de minister van buitenlandse zaken weliswaar formeel verantwoordelijk voor het hulpbeleid en het bijbehorend ambtenarenapparaat, maar heeft hij er in de praktijk weinig over te zeggen.

“Ex-minister van den Broek zei eens: de hulpverlening moet vallen onder een staatssecretaris, onder mij. De Hoop Scheffer neemt dat nu over. De PvdA moet zich daartegen verzetten”, aldus Pronk. “Ontwikkelingssamenwerking moet op voet van gelijkheid kunnen praten in de ministerraad. Een staatssecretaris mag niet eens voorstellen indienen, hij heeft niets te zeggen.”

Pronk zei dat hij zijn nota "een wereld in geschil' mede heeft geschreven om te voorkomen dat er een staatssecretaris op het hulpbeleid komt. Volgens Pronk is er meer geld nodig voor het hulpbeleid. “Ik hou een pleidooi voor meer geld. Maar in het kabinet red ik dat niet.”