Politie: Koerden persen elkaar af

DEN HAAG, 19 OKT. De politie in Den Haag waarschuwt Turks-Koerdische inwoners van de stad tegen afpersing door mensen die geld inzamelen voor de onafhankelijkheidsstrijd van de Koerdische Arbeiderspartij PKK in Turkije. De politie zegt over inlichtingen te beschikken dat Koerden in Den Haag worden bedreigd, geïntimideerd en afgeperst. In Nederland wonen ongeveer 40.000 Koerden.

Vorige maand verspreidde de Haagse politie in vijftig Turkse cafés en koffiehuizen waar veel Koerden komen pamfletten waarop zij in hun eigen taal voor deze praktijken worden gewaarschuwd. Volgens de politie gaan de collectes, die vooral in het najaar intensief worden gehouden, gepaard met agressieve praktijken. Het fenomeen is al jaren bij de politie bekend, zegt de woordvoerder. “Maar de aangiftebereidheid is niet groot. We hopen dat we met deze actie meer inzicht krijgen in het probleem en dat er aangifte wordt gedaan.”

Bij de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) is bekend dat de Koerdische collectanten de slachtoffers op een “subtiele, maar bedreigende” manier benadert. “Bij gevallen van afpersing doen mensen over het algemeen niet graag aangifte bij de politie, omdat ze het risico lopen te worden afgestraft”, aldus de CRI. Volgens de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) worden de slachtoffers “zeer gewelddadig worden geïntimideerd”, waarbij mensen met de dood worden bedreigd.

Niet bekend

Volgens de Nederlands-Belgische afdeling van de ERNK (Nationale Bevrijdingsfront van Koerdistan) wordt de Koerdische gemeenschap zowel in België als in Nederland “ten onrechte onrustig” gemaakt door het optreden van de politie. De financiële steun vanuit Europa voor de PKK in Koerdistan wordt “op ongedwongen wijze” gegeven, aldus een verklaring van de ERNK die werd uitgegeven naar aanleiding van de verspreiding van de pamfletten door de Haagse politie. In België zou de politie actief bezig zijn Koerdische families te benaderen om informatie te verschaffen over de inzamelacties van de ERNK. De families worden gedwongen “spionage-werkzaamheden” voor de politie te verrichten, zo schrijft de ERNK.

Ook het Koerdistan Comité Nederland zegt niets van de afpersingspraktijken te hebben gehoord. “De PKK wordt door de Haagse politie beschuldigd zonder dat er harde bewijzen zijn”, zegt een woordvoerder van het comité, dat achter de meldingen van de politie een politieke reden ziet. De Turkse regering zou druk hebben uitgeoefend op Nederland om de Koerden in diskrediet te brengen.

Het houden van collectes is een gebruik dat veelvuldig wordt toegepast door onder meer Koerden, Turken en Marokkanen, zegt het Regionaal Centrum voor Buitenlanders in Den Haag. “Het is de uiting van een solidariteitsgevoel dat binnen linkse, rechtse en religieuze groeperingen heel normaal is. Ook voor familieleden die in de problemen raken worden regelmatig inzamelacties gehouden. Natuurlijk speelt sociale druk weleens een rol, en wij keuren afpersing af. Tegelijkertijd ontstaat er nu een negatief beeld dat zeker niet voor alle inzamelacties van toepassing is.”

Twee jaar geleden maakte de politie in Arnhem melding van verschillende ernstige gevallen van afpersing van Koerdische horeca-ondernemers door leden de Koerdische arbeiderspartij PKK. Ook toen reageerde de Koerdische gemeenschap verontwaardigd op de beschuldigingen. Hoewel er destijds een tweetal aangiften werd gedaan, heeft de politie er “nooit de vinger achter gekregen”, aldus de politie.

Politiekorpsen in andere grote steden zeggen wel over aanwijzingen te beschikken dat Koerden worden afgeperst, maar zonder daadwerkelijke aangiftes begint de politie niet veel, zegt een woordvoerder van de Rotterdamse politie. “Maar het heeft zeker onze warme belangstelling. Als het mogelijk is stellen wij een onderzoek in.”

De politie in Amsterdam is bekend met het probleem, maar ziet op dit moment geen aanleiding om net als in Den Haag Koerdische burgers te waarschuwen voor afpersingspraktijken. Of er recentelijk aangifte is gedaan van gevallen van afpersing of bedreiging kan de Amsterdamse politie niet zeggen.