Nog geen extra geld voor milieu

DEN HAAG, 19 OKT. Nederland zal nog geen extra geld uittrekken voor milieuprojecten in de Derde wereld, zoals is vastgelegd tijdens de VN-conferentie over milieu en ontwikkeling (UNCED) die vorig in Rio de Janeiro is gehouden.

Minister Pronk (ontwikkelingsamenwerking) zei dit gisteren in een Kamerdebat over de gevolgen van de vorig jaar in Brazilië gemaakte afspraken. Japan en Denemarken hebben de Derde-wereldlanden al wel het in Rio vastgestelde bedrag toegezegd. Pronk zei dat extra steun van twee landen “voor Nederland onvoldoende is” om nu het afgesproken bedrag van 0,1 procent van het Bruto Nationaal Produkt toe te zeggen. De minister vindt dat het besluit in de volgende kabinetsperiode moet worden genomen.

Op de conferentie is afgesproken dat Nederland het geld - 500 miljoen - alleen reserveert als andere landen ook het bedrag uitkeren. Een meerderheid van de Kamer, bestaande uit de fracties van PvdA, CDA en VVD, vindt dat een nieuw kabinet de toegezegde 500 miljoen moet vrijmaken. Minister Pronk zei dat 125 miloen per jaar nodig is om aan het einde van de volgende kabinetsperiode het bedrag te hebben gerealiseerd.

De Tweede Kamer vroeg Pronk verder waarom er op de begroting van volgend jaar 100 miljoen minder is uitgetrokken voor milieu en ontwikkelingssamenwerking. Volgens Pronk is dit bedrag lager omdat bij de “reguliere hulpprogramma's” meer geld wordt besteed aan milieuproblemen in ontwikkelingslanden.

Behalve financiële doelen is tijdens UNCED afgesproken dat de uitstoot van kooldioxyde moet worden teruggedrongen om het broeikaseffect tegen te gaan. In een klimaatverdrag is opgenomen dat de EG-landen met een energiebesparing de schadelijke uitstoot zullen tegen gaan.

Nederland blokkeert momenteel de ratificatie van het verdrag door alle EG-landen. Minister Alders (VROM) vindt de afgesproken "inspanningsverplichting' te vrijblijvend. Hij pleit binnen de EG voor een "resultaatverplichting' wat inhoudt dat landen die het verdrag ondertekenen aangeven wanneer ze hun doelstelling daadwerkelijk moeten halen.