Lubbers heeft zich versproken

Achteloos leek premier Lubbers afgelopen vrijdag in zijn wekelijks televisie-interview bij de NOS het eigen kabinetsbeleid onderuit te halen door zich voor spreiding van buitenlanders uit te spreken.

Reagerend op een vraag over uitingen van vreemdelingenhaat in Tilburg en Utrecht, zei Lubbers: “(...) en mede daarom ben ik er een overtuigd voorstander van om diegenen die hier kunnen en mogen blijven zo goed mogelijk gespreid over het land op te vangen. En ook in die verschillende streken en steden ook nog weer zo gespreid mogelijk. Het zijn vaak de concentraties die de meeste spanningen geven. Het gaat niet aan om te zeggen: de anderen lossen het wel op, daar en daar in die wijk.”

Deze uitlatingen van de premier staan haaks op een brief die staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) vorige maand namens het kabinet naar de Tweede Kamer stuurde. De staatssecretaris wees een spreidingsbeleid bij de huisvesting van buitenlanders in welke vorm dan ook “categorisch af”. De Tweede Kamer bleek het daar vervolgens in zeer ruime meerderheid mee eens te zijn.

Via zijn woordvoerder liet Lubbers desgevraagd weten dat hij niet letterlijk heeft bedoeld wat hij heeft gezegd en dat hij het met Heerma volledig eens is over diens beleid. De premier vindt wel dat allochtonen in het hele land een woning moeten kunnen krijgen en dat overal ook voor hen (sociale) woningen beschikbaar moeten zijn. Hij staat wel een spreiding van allochtonen over het hele land voor, maar vindt dat een gemeente binnen haar eigen grenzen zo'n beleid niet moet voeren. Dat Lubbers zich in het tv-interview “wat ongenuanceerd” had uitgelaten, wijt zijn woordvoerder aan het feit dat de premier zich voor dat gesprek na afloop van de ministerraad niet op het bewuste onderwerp had geprepareerd.