KUYTEN

Met belangstelling heb ik de doorwrochte recensie gelezen van Kester Freriks over de Kuyten-expositie in Museum Kranenburgh (NRC Handelsblad 7-10-93).

Toch een paar opmerkingen. De samenstellers van de expositie hebben er bewust voor gekozen slechts een facet van Kuytens kunstenaarschap te laten zien namelijk: zijn portretten. Daarom heet de tentoonstelling ook: "Kuyten als figuurschilder'. De tentoonstelling is derhalve beperkt van omvang en pretendeert zeker niet de "hele Kuyten' te tonen. De samenstellers “gebrek aan inlevingsvermogen” te verwijten omdat ze niet óók zijn stillevens, zijn stadsgezichten en zijn strandtaferelen (daarvan hangen er trouwens enkele) hebben laten zien, doet wat potsierlijk aan. De wrevel van de recensent kan hooguit begrepen worden als een verlangen naar meer.

Overigens: Munch was geen Duitse schilder maar een Noorse.

    • Ton Dissen
    • Voorzitter Museum Kranenburgh