Kamer stelt LPG-belasting ter discussie

DEN HAAG, 19 OKT. Als uit een departementaal onderzoek blijkt dat autogas veel schoner is dan benzine moet de LPG-toeslag in de motorrijtuigenbelasting omlaag of misschien helemaal verdwijnen. Dit vinden bijna alle fracties in de Tweede Kamer, zo bleek gisteren tijdens een debat over de motorrijtuigenbelasting.

Wanneer de LPG-toeslag wordt verlaagd, of verdwijnt, dan betekent dit dat de accijnzen op benzine en/of diesel omhoog gaan, want de regeringsfracties beklemtoonden dat de operatie de schatkist geen geld mag kosten.

Voor een personenauto op gas moet op dit moment bijna twee keer zoveel motorrijtuigenbelasting worden betaald als voor auto's op benzine. De extra LPG-kosten belopen, afhankelijk van regio en gewichtsklasse, gemiddeld 250 tot 300 gulden per kwartaal. Daar staat tegenover dat de gasprijs slechts een kwart is van die van benzine. De Tweede Kamer wil in december, wanneer wordt gesproken over de accijnsverhoging van diesel (acht cent) en benzine (elf cent), spijkers met koppen slaan over de LPG-toeslag. Een aantal Kamerleden onderstreepte dat door de nieuwe milieu-eisen de inbouwinstallaties voor LPG veel duurder zijn geworden. De kosten bedragen 3.000 à 4.000 gulden.

De VVD wil de LPG-toeslag direct afschaffen. CDA en PvdA willen eerst precies weten wat het zogeheten milieu-rendement van LPG is. Enerzijds draagt lpg minder bij aan de luchtvervuiling dan benzine en diesel, maar anderzijds is het effect op de aantasting van de ozon-laag groter. In het onderzoek moeten onder meer deze aspecten op een rijtje worden gezet, op basis waarvan de Tweede Kamer dan in december een beslissing kan nemen.

De Tweede Kamer ging op hoofdlijn akkoord met het kabinetsvoorstel om de motorrijtuigenbelasting te vervangen door een houderschapsbelasting; niet langer wordt het gebruik van de auto, maar het bezit belast. Daarnaast wil de Kamer dat electronisch aangedreven auto's helemaal geen wegenbelasting hoeven te betalen. Staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) wilde deze auto's een tijdje vrijstellen van het betalen van motorruituigenbelasting.

De kans is groot dat automobilisten de motorrijtuigenbelasting vanaf 1995 per maand kunnen betalen. Staatssecretaris Van Amelsvoort voelt er wel voor om de belasting maandelijks via een automatische incasso te innen. In feite machtigt de belastingbetaler dan de belastingdienst om het verschuldigde bedrag van de rekening te halen. Op dit moment inventariseert de belastingdienst de kosten van de automatische incasso.

De autorijder maakt nu een keer per kwartaal de wegenbelasting over of betaalt in één keer. De fracties vinden de huidige betaalmogelijkheden lastig voor mensen met een laag inkomen of met hoge vaste lasten.