Grafiek: De Zweedse krant is verreweg de duurste ...

Grafiek: De Zweedse krant is verreweg de duurste in Europa. Een los nummer kostte vorig jaar in de kiosk gemiddeld 2,30 gulden. In feite bracht die krant de uitgever echter 5,22 op, aangezien adverteerders nog eens 2,92 bijdroegen aan elk nummer. In Nederland ligt de consumentenprijs met 1,50 gulden dicht bij het Europees gemiddelde. De Duitse lezer is het goedkoopst uit: hij betaalt nog geen drie kwartjes, zo blijkt uit een rapportage van de FIEJ, een wereldwijde organisatie van dagbladuitgevers.

Kranten in de EG ontvingen in totaal 28,7 miljard gulden aan reclamegelden. In 1991 was dat nog 29,4 miljard. Een stijging van de oplage compenseert deze daling gedeeltelijk: ze nam toe van 73,7 miljoen stuks per dag tot 76,7 miljoen. In Nederland worden elke dag 4,7 miljoen kranten verkocht.

Gaandeweg trok die eens zo verstikkende walm op, en ook het voorschrift dat de presentatoren terwille van de korte golf langzaam en duidelijk moesten articuleren, werd minder dwingend naarmate meer uitzendingen via een satelliet werden verspreid. Ook zou niemand het nu meer in zijn hoofd halen de programma's te beoordelen op hun exportbevorderende waarde. Toen het ministerie van Economische Zaken vorig jaar een Export Award toekende aan de Wereldomroep, moest de huidige directeur Lodewijk Bouwens zelfs even slikken: “We hebben ons echt afgevraagd of we zo'n prijs wel moesten accepteren, en of dat geen misverstanden zou geven. Maar gelukkig heeft staatssecretaris Van Dok nadrukkelijk gesproken over onze onafhankelijkheid en het soms controversiële beeld dat wij van Nederland geven. Daardoor hebben we die prijs toch als een eerbewijs kunnen zien.”

    • Roald van der Linde