Geen controle van alternatieve genezers

DEN HAAG, 19 OKT. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) neemt het advies van de Gezondheidsraad niet over om een commissie alternatieve geneeswijzen in te stellen die de kwaliteit van alternatieve genezers controleert.

Een maand geleden bracht de Gezondheidsraad een advies uit aan Simons over de mogelijkheden van wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van alternatieve geneeswijzen. Volgens het gisteren openbaar gemaakte advies is dergelijk onderzoek in principe mogelijk, maar niet zonder “fundamentele herbezinning op de essentie van begrippen als "ziekte', "genezen' en "geneesproces'.

Simons blijkt niet onder de indruk van het advies, waaraan de Gezondheidsraad tien jaar heeft gewerkt. Toenmalig staatssecretaris Van der Reijden vroeg de raad in 1983 om advies, nadat een andere commissie hem had aangeraden wetenschappelijk onderzoek naar alternatieve geneeswijzen te bevorderen.

Simons vindt het gebrek aan advisering, stimulering, begeleiding en coördinatie niet zodanig dat hiervoor een apart orgaan moet worden opgericht. De bewaking van de kwaliteit “ofwel de scheiding van kaf en koren” is volgens Simons in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de alternatieve behandelaren, verzekeraars en patiënten. Bij schade of een aanmerkelijke kans op schade biedt de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg afdoende mogelijkheden aan de inspectie om in te grijpen, aldus Simons.

De Gezondheidsraad pleit verder voor intensieve samenwerking tussen zowel reguliere en alternatieve beroepsbeoefenaren als universitaire onderzoekers. Simons is "gelukkig' met dat deel van het advies.